Батькам - ДНЗ Барвінок

Перейти до вмісту

Головне меню:

Батькам

Батькам

Дошкільний навчальний заклад задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти. Забезпечує першочерговий прийом до дошкільного навчального закладу дітей, які мешкають на закріпленій за дошкільним навчальним закладом території, а при наявності місць незалежно від місця проживання. Прийом здійснюється згідно електронної реєстрації на сайті ДНЗ.

Прийом дітей здійснює завідувач Витрикуш Наталія Михайлівна.
Дні прийому:  понеділок 09:00 - 11:00, середа 15:30 - 17:30.

Для зарахування дитини в садочок необхідні такі документи:
Медична картка дитини (форма 26/о);
Свідоцтво про народження дитини (копія);
Паспорт одного з батьків (копія 1, 2, 11 сторінки).

Порядок оформлення медичної картки дитини (форма 26/о)
У дитячі садки оформляються всі діти, які не мають протипоказань по стану здоров'я.
Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини.
Обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря-педіатра, стоматолога, логопеда (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз).
Дані про профілактичні щеплення (форма № 063/о).
Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу.
Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів-спеціалістів.
Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією.
Вся документація повинна бути підписана дільничим лікарем, завідуючим педіатричним відділенням.
Документи повинні бути завірені печаткою закладу, який їх оформляє.
Інформацію про прийом лікарів можна одержати за телефонами 251-46-78, 251-46-92 (реєстратура 6-ї міської комунальної поліклініки).


Правила для батьків ДНЗ "Барвінок"
Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати ії в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону про дошкільну освіту та виховання)
1. Загальні положення.
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі - дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоровя, людської гідності.
2. Права батьків.
2.1 Батьки мають право:
вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
на пільги на харчування;
вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;
приймати участь у заходах дошкільного закладу;
брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
3.Обовзки батьків.
3.1.Батьки зобовязані:
виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
постійно дбати про фізичние здоров
я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;
виконувати режим дня дошкільного закладу;
приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
стежити за реальним станом здоров
я дитини;
не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;
не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я;
діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов
язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобовязані передати дитину батькам;
не забирати дітей в нетверезому стані;
дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей;
своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад;
відвідувати батьківські збори;
виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

Навчально-виховна діяльність здійснюється за базовою програмою "Українське дошкілля".

Групи комплектуються за віковими (одновіковими) ознаками.
Вік дитини визначається станом на 1 вересня.
групи раннього віку від 2 до 3 років
групи молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років
групи середнього дошкільного віку від 4 до 5 років
групи старшого дошкільного віку від 5 до 6 (7) років
Наповнюваність груп становить:
для дітей віком від 2 до 3 років - до 15 осіб
для дітей віком від 3 до 6 (7) років - до 20 осіб

Про харчування
Харчування дітей проводиться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.
При наявності довідки від лікаря здійснюється дієтичне харчування, яке передбачає зміну технологій приготування страв (готуються тушковані, варені страви).
Всі діти отримують триразове харчування.
Батьки вносять плату за харчування дітей у розмірі, що не перевищує 50 % від вартості харчування на день.

Вартість харчування в день коштує:
групи раннього віку - 5 грн. 50 коп.
групи дошкільного віку - 8 грн. 50 коп.

Пільги на харчування
На підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 667 від 21.11.2002 р. пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей:
Діти ЧАЕС;
Діти з малозабезпечених сімей;
Діти-сироти (опікуни);
Діти з багатодітних сімей.

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:
Діти ЧАЕС (харчування безкоштовне)
Ксерокопія дитячого посвідчення ЧАЕС - 2 шт.
Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 2 шт.
Ксерокопія посвідчення батьків ЧАЕС - 2 шт.
Ксерокопія паспорта батьків (ЧАЕС) - 2 шт.
Довідка форма № 3 - 2 шт.
Діти з малозабезпечених сімей (харчування безкоштовне)
Довідка з Управління праці та соціального захисту населення (оригінал) - 1 шт. (поновлюється 1 раз у півроку)
Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт.
Довідка форма № 3 - 1 шт.
Діти-сироти (опікуни) (харчування безкоштовне)
Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт.
Ксерокопія рішення суду про опікунство - 1 шт.
Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років) (оплата за харчування 50 %)
Ксерокопія свідоцтв про народження всіх дітей - по 1 шт.
Ксерокопія посвідчення багатодітної сім'ї - 1 шт.
Довідка форма № 3 - 1 шт.
Для одиноких матерів пільги Законом не передбачені.
Документи подаються при зарахуванні дитини в дитячий садок або на момент встановлення пільг.

На базі закладу, за бажанням батьків, діти мають можливість додатково, понад державну базову програму, займатися рідною мовою, англійською мовою, математикою з елементами логіки, образотворчим мистецтвом, хореографією та вокалом. Послуги надаються як в комплексі, так і за вибором. Групи формуються на підставі заяв від батьків.

Телефони:
(032) 270-55-94 (завідувач);
(032) 270-57-50 (заступник керівника з адміністративно-господарської роботи);
(032) 270-56-66 (медичний кабінет).

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню