Інклюзія - ДНЗ Барвінок

Перейти до вмісту

Головне меню:

Інклюзія

Діяльність

Інклюзивне навчання

Основна мета:

  • Інтеграція (соціалізація , адаптація та корекція) дітей з особливостями розвитку в звичайному соціумі;

  • Завдяки спілкуванню з однолітками у дитини із ООП формується модель здорового повноцінного життя;

  • Створюються умови для соціальної адаптації та найбільш повного розкриття свого потенціалу.


Чим корисне спільне навчання для здорових дітей?

  • Особистість, яка з дитинства вміє приймати особливості (розвитку, зовнішності, національності) іншої людини, виростає толерантною, комунікабельною, творчою, з більш адекватною самооцінкою та менш тривожною й агресивною.


Кількість дітей з ООП, які залучені на освітні програми:
2007р.-3д, 2008р.-4д,2009р.-5д., 2010р.-6д, 2011р.-5д., 2012р-5д, 2013-7 д.

Висновок :
Діти із ООП, які живуть в сім’ях та отримують спеціалізовану педагогічну допомогу, як правило, успішно розвиваються. Вони набувають необхідних навичок для відвідування дитячих закладів та навчання в школі. Більшість дорослих із ООП можуть оволодіти деякими професіями і завдяки цьому стати самостійними і вести незалежний спосіб життя.


«Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потреба: практика сьогодення та перспективи розвитку»


Інклюзія  (включення) – процес збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному житті, в різних  програмах.


Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами (не лише дітей з інвалідністю) в умовах загальноосвітнього закладу.
Інклюзивний освітній заклад  – це заклад освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей.  
Цей заклад забезпечує:
- безбар'єрне фізичне середовище,
- адаптує навчальні програми та плани, методи й форми навчання, тим самим надаючи можливість усім дітям успішно навчатись в тому числі і дітям з особливими освітніми потребами;
- залучає батьків до співпраці;  
- здійснює співпрацю з фахівцями з метою надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей;
- створює позитивну атмосферу в освітньому середовищі та громаді загалом.
Інклюзія – це процес (безперервний).  Важливо зазначити, що інклюзію ми розглядаємо як постійний пошук ефективних шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх дітей. У цьому випадку відмінності розглядаються як позитивне  явище, яке стимулює навчання дітей та дорослих.
Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод  та їх подоланням. Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з різноманітних джерел для розробки індивідуального плану розвитку та реалізації його на практиці.
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.
Тобто,  система адаптується до потреб дитини.


Девіз інклюзії – рівні можливості для кожного.


Інклюзія 2013 рік
скачати

Інклюзія-методичка
скачати

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню