Вчитель-дефектолог - ДНЗ Барвінок

Перейти до вмісту

Головне меню:

Вчитель-дефектолог

Діяльність > Корекційна > Вчитель-дефектолог

Кожного  року  до  нашого  дитячого  садочка  на  навчання  приходять  діти  з   особливим  освітніми  потребами.  Перша  зустріч  колективу  дитсадка  з  такою  дитиною  завжди  є  хвилюючою,  оскільки  така  дитина  потребує  особливої  уваги  та  піклування.  Вирішальне  значення  має  цілеспрямоване  виховання  та  навчання.  Слід  пам’ятати, що  в  умовах  такого  навчання  дитина має  великі  можливості  розвитку.  Забезпечити  оптимальні  умови  виховання  та  навчання  дитини  з  особливими  потребами, щоби  сприяти  якомога  кращій  підготовці  її  до  самостійного  життя  у  нормальному  соціальному  оточенні, — відповідальна  та  складна   проблема, яку  щодня  розв’язує  колектив  нашого  дитсадка.
        
Для    організації     навчально-виховної   та  корекційно-розвиваючої   роботи  з  дітьми,  які  мають   вади  розвитку,   у   ДНЗ  "Барвінок"  відкрито  такі  спец. групи :  
• для  дітей  з  порушенням  опорно-рухового  апарату,
• логопедична  група,  
• група  для  розумово  відсталих  дітей.
Частина  дітей  перебуває  на  інклюзивній  формі  навчання.

Основне  завдання  спеціального  навчання — забезпечити  кожній  дитині  максимально  можливий  рівень  фізичного, розумового  та  морального  розвитку.
Вся  виховна  і  освітня  робота  у  спец. групах  та   при  інклюзивному  навчанні   проводиться  у  повсякденному  житті  та  на спеціально  організованих  заняттях.
ДНЗ  "Барвінок"  має  необхідний  набір  приміщень,  споруд  та  обладнання  для  організації  навчально-виховного  та  корекційного процессу.Педагоги  груп — вихователі , учитель-дефектолог , учитель-логопед —   працюють  у  тісному  контакті, який  забезпечує   спільний  підхід  до  виховання  кожної  дитини.  Батьки  також  є   активними  учасниками  виховного  процесу.
Корекційні заняття,  індивідуальні або  групові,  проводять   спеціалісти  дитсадка  (вчитель-логопед,  вчитель-дефектолог,  психолог, спеціаліст  з  фізичної  реабілітації)  з урахуванням  особливостей розвитку  вихованців.
Надзвичайно  важливою  умовою  правильної  організації  занять  є  ігрова  форма.  
Корекційна  робота  проводиться  у  двох  напрямках: вона  спрямована  на  формування  всіх  психічних  процесів  у  відповідності  до  особливостей  віку, а  також   на  корекцію, компенсацію  та  попередження  вторинних  відхилень  у  розвитку  дитини.  Оптимальні  умови  для  розвитку  особистості  дитини  створюються  шляхом  взаємодії  різних  сторін  виховання — фізичного, розумового, морального, естетичного.
 Учитель-дефектолог:
 визначає  ступінь  і  структуру  дефекту  у  розвитку  дитини, виявляє  рівень  актуального  та  зону  найближчого  розвитку  дитини,
 визначає  напрямки  корекційно-виховної  роботи  з  урахуванням  індивідуальних  особливостей  дітей,
 планує  зміст  корекційнно-виховної  роботи, добирає  відповідні  засоби  корекції, форми  та  методи  роботи,
 проводить  корекційні  заняття   відповідно  до  мети  і  змісту  роботи
 створює  посібники  для  роботи, обладнує  приміщення  кабінету, використовує  технічні  засоби  навчання   тощо,
 консультує  спеціалістів – учасників  корекційно-виховного  процесу, вихователів  груп, батьків  дітей.  

 Будемо  раді  прийняти  нових  вихованців  та  допомогти  сім’ям, де  є  діти  з  особливими  потребами. 
Назад до вмісту | Назад до головного меню